miércoles, 28 de octubre de 2015

El medio físico de Europa

El relieve de Europa:
http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/el-relleu-deuropa-com-es-diu/e8f128e2-ac9f-438f-8685-518b668f0807

El relieve terrestre. Representación:
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esobiologia/3quincena1/3quincena1_contenidos_5a.htm?utm_source=tiching&utm_medium=referral

Lor ríos y lagos de Europa:
http://es.slideshare.net/eliseof/los-ros-y-los-lagos-de-europa?utm_source=tiching&utm_medium=referral

El Rin:
https://es.tiching.com/link/730934

Clima y paisajes de Europa
http://es.slideshare.net/guest057c466/climes-i-paisatges-deuropa?utm_source=tiching&utm_medium=referral

Repaso General:
http://v2.educarex.es/web/fsanchezm02/los-paisajes-de-europa?utm_source=tiching&utm_medium=referral

Valencià Tema 2 - Diftongs i Hiats

El substantiu i l'adjectiu:
http://primaria.ieduca.caib.es/images/stories/recursos/activitats/adjectiu/adjectiu.html?utm_source=tiching&utm_medium=referral

Concordança:
http://www.ua.es/personal/robert.escolano/aprenentatge/exercicis/exercicis/iniciacio/morfologia_nominal/morfologia02.htm?utm_source=tiching&utm_medium=referral

Diftongs i hiats:
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/diftong/index.htm?utm_source=tiching&utm_medium=referral

http://enxaneta.info/activitats/diftongs/5/1

Descripció:
http://genmagic.net/repositorio/albums/userpics/retrat.pdf?utm_source=tiching&utm_medium=referral